Podatek od deszczu, czyli podatek deszczowy
Ciekawostki

Podatek od deszczu 2020 – czym jest i kogo dotyczy podatek deszczowy?

Brzmi jak kolejny pomysł rządu na dodatkowe wpływy do budżetu? A może to sposób na nauczenie nas ekologii? Prawda zapewne leży gdzieś po środku jednak jedno jest pewne – podatek od deszczu to fakt, a za jego niepłacenie grożą poważne konsekwencje (Ameryki nie odkryliśmy, podatki już tak mają – trzeba je płacić. Chcemy tego czy nie).

Dla zabieganych – droga na skróty:

Opłata za deszczówkę – skąd taki pomysł?

W styczniu 2018 roku w życie weszła nowelizacja Prawa Wodnego, a zmiany dotyczyły m. in. takiego zagadnienia jak wody opadowe i roztopowe. W nowym prawie wodnym ustawodawca przewidział fakt, że w Polsce pada deszcz i można to opodatkować. No może nie do końca tak było, ale kto wie..

Nieco bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem wydają się być względy ekologiczne. Podatek od wody deszczowej dotyczy bowiem tylko określonej grupy budynków i budowli, które przez swoją znaczą powierzchnię zatrzymują duże ilości wody zaburzając mikroklimat danego miejsca.

Innym powodem wprowadzenia tego typu podatku jest zwiększone obciążenia sieci kanalizacyjnej, której utrzymanie jest kosztem własnym gminy. Na przykładzie parkingu z nawierzchnią asfaltową wygląda to następująco. Asfalt nie przepuszcza wody, więc zamiast wsiąkać do gruntu, opad gromadzi się na jego powierzchni. W ten sposób pojawia się problem z usunięciem nadmiaru wody, za co ktoś musi zapłacić.

Jeżeli właściciel parkingu nie zadbał o odprowadzenie wody z działki budując np. własną kanalizację to zostanie ona usunięta z wykorzystaniem kanalizacji publicznej. I podatek od deszczu jest właśnie swego rodzaju wynagrodzeniem dla gminy za koszty poniesione na budowę oraz utrzymanie publicznej kanalizacji deszczowej.

Kogo tak właściwie dotyczy podatek od deszczówki?

Na początku trzeba jasno zaznaczyć – podatek deszczowy nie dotyczy nas wszystkich. Żeby się zakwalifikować musisz spełnić określone kryteria. Oto one:

  1. Brak kanalizacji odpowiedzialnej za odprowadzenie wody z działki

Jak wspomnieliśmy wcześniej podatek od wody deszczowej jest rekompensatą dla samorządu gminnego za odprowadzanie wód opadowych z posesji. Warto zaznaczyć, że chodzi tutaj o działki, które nie mają kanalizacji. Jest to pierwszy warunek, który trzeba spełnić, aby załapać się na podatek od deszczu. Tak więc jeśli twoja działka nie jest wyposażona w tego typu instalację to być może chodzi właśnie o ciebie.

  1. Min. 70% powierzchni działki jest zabudowane, a jej powierzchnia całkowita przekracza 3,5 tys. m²

Opłata za deszczówkę lub opłata wodna jak niektórzy nazywają podatek deszczowy dotyczy tylko dużych budynków i obiektów budowlanych.
(Jeśli nadal nie wiesz, że podatek i opłata to nie to samo sprawdź nasz artykuł „Podatek a opłata – różnice i podobieństwa„)
Mówiąc dokładniej twoja działka musi mieć powierzchnię większą niż 3500 m² z czego co najmniej 70% jest zabudowane. Chodzi tutaj o przykrycie naturalnej powierzchni np. asfaltem czy betonem. W praktyce oznacza to, że podatek od deszczu dotyczy głównie dużych parkingów, hipermarketów, hal, biurowców.

Kogo nie dotyczy podatek od deszczu?

Oczywiście podatek deszczowy nie dotyczy działek, które nie spełniają wymienionych wcześniej kryteriów. Jeżeli więc zaliczasz się do tej grupy to możesz spać spokojnie – podatek od wody deszczowej cię nie dotyczy.

Dodatkowo, jak to zwykle bywa w przypadku przepisów, istnieje grupa podmiotów, które wyłączone są z obowiązku płacenia tego podatku. Ustawodawca przewidział takie zwolnienie dla właścicieli:

  • nieruchomości należących do Kościoła oraz innych grup wyznaniowych;
  • jezdni dróg publicznych oraz dróg kolejowych jeżeli odpowiednie urządzenia umożliwiają odprowadzenie wód do gruntu lub cieku wodnego;
  • nieruchomości należących do urzędów morskich.

Ile wynosi stawka podatku deszczowego?

Kwota jaką musimy zapłacić w ramach podatku od deszczu zależy od powierzchni działki oraz tego czy została ona wyposażona w urządzenia zatrzymujące wodę. Jeżeli na działce zainstalowano system, który tymczasowo magazynuje min. 30% wody z nieprzesiąkliwych powierzchni, to za każdy metr kwadratowy zapłacimy 5 gr.

W przeciwnym wypadku musimy liczyć się ze stawką w wysokości 50 gr/m². Są to stawki ogólne, które w poszczególnych gminach mogą się różnić. Wynika to z faktu, że decyzja o stawce zależy od władz danego samorządu.

Wpływy z tytuły podatku deszczowego dzielone są pomiędzy gminy (10%) oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie (90%).

Podatek od deszczówki – podsumowanie

Jak się okazuje, podatek od deszczu wcale nie dotyczy osób przebywających na zewnątrz w deszczowe dni. Co więcej nie muszą go płacić nawet rolnicy czy działkowicze, którym deszcz podlewa uprawy!

Podatek deszczowy choć kontrowersyjny, jest próbą wymuszenia proekologicznych zachowań na właścicielach nieruchomości. Jego wprowadzenie wynika z przystosowywania polskiego prawa do regulacji unijnych, a podatek od deszczu obowiązuje w wielu innych państwa należących do UE.

FAQ – czyli najważniejsze pytania o podatek wodny

  1. Co to jest podatek wodny?

Jest to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane za pokrycie dużej powierzchni naturalnej materiałem, który nie przepuszcza wody np. asfaltem lub betonem.

  1. Kto musi płacić podatek od deszczówki?

Podatek wodny dotyczy głównie właścicieli dużych obiektów takich jak hipermarkety czy biurowce, którzy nie są podpięci do kanalizacji publicznej lub nie odprowadzają wody we własnym zakresie.

  1. Jakie są stawki podatku deszczowego?

5 lub 50 gr za 1 m kwadratowy. Wysokość zależy od tego czy twoja działka wyposażona jest w urządzenia, które tymczasowo magazynują wodę.

Źródła:

  1. Odprowadzanie wody deszczowej – Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)
  2. Wody opadowe i roztopowe – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz.U. 2019 poz. 931)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *