danina solidarnościowa 2022
Ciekawostki

Danina solidarnościowa 2021 – czym jest i kogo dotyczy tzw. podatek solidarnościowy?

1 stycznia 2019 r. w Polsce pojawił się nowy rodzaj podatku dochodowego – danina solidarnościowa. Choć dotyczy ona stosunkowo niedużej części społeczeństwa to warto przyjrzeć się jej nieco dokładniej. W tym artykule przyjrzymy się jak wygląda danina solidarnościowa w 2021 roku.

Co to jest danina solidarnościowa?

To nowe świadczenie, które zostało wprowadzone poprzez rozbudowę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o rozdział 6a. Zawarte w nim paragrafy 30h oraz 30i dokładnie określają czym jest danina solidarnościowa.

Celem wprowadzenia daniny solidarnościowej jest wyrównanie dochodów w społeczeństwie oraz zmniejszenie dysproporcji ekonomicznej. Zebrane w ten sposób środki przekazywane są na konto Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który niedawno przekształcił się w Fundusz Solidarnościowy.

Jego głównym celem jest szeroko pojęte wsparcie (społeczne, zawodowe, zdrowotne) osób niepełnosprawnych, emerytów oraz rencistów.

Danina solidarnościowa – kto zapłaci ten podatek?

Ustawa wyraźnie wskazuje, że danina ta dotyczy wyłącznie osób fizycznych, których dochód podlegający opodatkowaniu przekroczył w ubiegłym roku 1 000 000 zł. Jest to tzw. III próg podatkowy. Zatem osoba zarabiająca ponad 1 mln zł rocznie zapłaci 3 rodzaje podatku dochodowego:

 • 18% od 85 528 zł (pierwszy próg podatkowy)
 • 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł (drugi próg podatkowy)
 • dodatkowo 4% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł (trzeci próg podatkowy – danina solidarnościowa)

Także obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej spoczywa na osobach fizycznych, które w ciągu roku podatkowego wygenerowały przychód ponad 1 mln zł (uwzględniając wszelkiego rodzaju ulgi i odliczenia).

Jaka jest wysokość daniny solidarnościowej?

Wysokość daniny solidarnościowej zależy od wielkości przychodu, który podlega opodatkowaniu, należność oblicza się bowiem na podstawie % od przychodu. Dokładniej mówiąc od kwoty ponad 1 000 000 zł.

Jednak nie wszystkie przychody wliczane są do podstawy opodatkowania. W przypadku daniny solidarnościowej podstawę opodatkowania stanowią wszystkie dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach opisanych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności są to:

 • dochody, które opodatkowane są wg. skali podatkowej. Dla przykładu: wynagrodzenie z umowy o pracę, dzieło, zlecenie, dochody z działalności gospodarczej, kontraktów menedżerskich, emerytury, renty itd.
 • dochody z wybranych zysków kapitałowych np. odpłatne zbycie papieru wartościowego,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 19% podatkiem dochodowym,
 • dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej opodatkowane 19 % podatkiem dochodowym.

Podstawa opodatkowania daniny solidarnościowej jest pomniejszana o zapłacone składki czy niektóre dochody. W szczególności są to:

 • składki zapłacone na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe czy wypadkowe,
 • dochody osiągnięte za granicą, które zwolnione są z podatku na podstawie umów międzynarodowych lub zasady unikania
 • podwójnego opodatkowania,
 • dochody z dywidend,
 • dochody opodatkowane w formie zryczałtowanej. Dla przykładu będzie to karta podatkowa czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Podatek solidarnościowy – podsumowanie

FAQ czyli najważniejsze pytania o daninę solidarnościową

Danina solidarnościowa – na jaki rachunek bankowy należy ją wpłacić?

Daninę solidarnościową wpłaca się na rachunek bankowy urzędu skarbowego, który ze względu na miejsce zamieszkania jest do nas przypisany.

Od kiedy obowiązuje podatek solidarnościowy?

Ustawa o daninie solidarnościowej weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Pierwszy termin złożenia deklaracji oraz zapłaty tego podatku minął 30 kwietnia 2020 r.

Danina solidarnościowa – dla kogo jest obowiązkowa?

Obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej dotyczy wyłącznie osób fizycznych, których roczny dochód (po odliczeniu wszelkiego rodzaju ulg) przekracza 1 mln zł.

2 komentarze

 • wawdem1946

  Mimo ze posiadam dom na posesji o powierzchni 304m2 to muszę płacić za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Mieszkam w Bydgoszczy woj. kujawsko-pomorskie. Czy to jest zgodne z prawem?

 • https://www.belgameubelen.be/

  32% (ewentualnie podatek liniowy lub ryczaltowy) plus dla nadwyzki ponad1 mln zl podatek 4% (danina solidarnosciowa) Dla ustalenia dochodu  sumuje sie dochody opodatkowane wedlug skali z dochodami zagranicznymi (wylacznie rozliczane metoda proporcjonalnego odliczenia), dochodami opodatkowanymi liniowo, dochodami ze sprzedazy akcji i papierow wartosciowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *