opodatkowanie prezentów ślubnych
Baza wiedzy

Podatek od prezentów ślubnych – kompletny poradnik

Podatek od prezentów ślubnych: co musisz wiedzieć?

Prezenty dla młodej pary, ze względu na ich niską wartość cząstkową, nie są zazwyczaj przed obdarowanych traktowane jako przedmiot wymagający regulowania podatku od darowizny. Nie traćcie jednak czujności w tej kwestii, szczególnie, jeśli trafi Wam się bardzo hojny gość.

Obowiązek uiszczenia podatku od darowizny: kiedy dotyczy młodej pary?

To, czy młodej pary dotyczyć będzie obowiązek uiszczenia podatku od darowizny, zależy od jej wysokości, a także od pokrewieństwa z darczyńcą.

Rozróżniamy trzy grupy podatkowe – do pierwszej z nich należy najbliższa rodzina, czyli: rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki, pradziadkowie, prawnuki, rodzeństwo, ale i ojczym, macocha, pasierbowie.

Limit darowizn zwolnionych od podatku wynosi 9637,00 złotych otrzymanych od jednej osoby w ciągu 5 lat.

W przypadku osób należących do pierwszej grupy spadkowej, otrzymanie darowizny powyżej limitu też może być zwolnione od podatku, o ile w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania złożymy we właściwym Urzędzie Skarbowym deklaracje informującą o jej otrzymaniu. Dla zwolnienia od podatku istotne jest również to, aby darowizna pieniężna była przekazana albo na konto bankowe obdarowanego, albo przekazem pocztowym.

Druga i trzecia grupa podatkowa: limity zwolnień od podatku

Druga grupa podatkowa to dalsza rodzina. Należą do niej zstępni rodzeństwa – np. dzieci siostry, wnuki brata, rodzeństwo rodziców np. ciotki, wujowie, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych np. mąż wnuczki.

W przypadku tych osób limit zwolnionych od podatku darowizn wynosi 7276 złotych od jednej osoby w ciągu 5 lat. Jeśli ten limit zostanie przekroczony musimy zapłacić podatek od nadwyżki.

Trzecia grupa podatkowa to pozostałe osoby (np. pracodawca, niespokrewniona matka chrzestna).

W przypadku tych osób limit zwolnionych od podatku darowizn wynosi 4902 złotych od jednej osoby w ciągu 5 lat. Po przekroczeniu limitu również zapłacimy podatek od nadwyżki.

Unikanie podatku od prezentów ślubnych: mit czy prawda?

Wiele osób twierdzi, że tego podatku da się uniknąć. Fiskus nie będzie przecież przeglądał otrzymanych na weselu kopert. Faktycznie do prezentów żaden urzędnik zaglądał nie będzie, ale na pewno będzie ciekaw skąd nowożeńcy mieli pieniądze na wystawne przyjęcie czy kosztowne zakupy poślubne.

Jeśli okaże się, że pochodziły z niezgłoszonej darowizny, trzeba będzie zapłacić karną stawkę podatkową, czyli 20%. Dotyczy to także sytuacji, w której rodzice jednej ze stron lub wspólnie finansują wesele swoim dzieciom, a w umowach na wynajem sali, usługi fotografa, występ zespołu muzycznego itd. figurują nazwiska państwa młodych.

Dlatego, jeśli wesele jest prezentem od rodziców, warto, aby to oni podpisywali umowy – w ten sposób Urząd Skarbowy nie będzie miał podstaw, aby uznać, że to młoda para finansowała ślub i wesele. W każdym innym przypadku należy mieć na uwadze przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn.

Wysokość podatku od darowizn: kiedy i ile płacić?

Jeżeli przynależność do grup spadkowych zwalnia któreś z małżonków z opłacenia podatku, to deklarację o tym należy złożyć do właściwego miejscu zamieszkania tej osoby Urzędu Skarbowego należy złożyć w ciągu 6 miesięcy. Jeżeli natomiast zobowiązanie podatkowe występuje, to w ciągu 1 miesiąca od otrzymania przelewu od darczyńcy należy złożyć deklarację, a następnie poczekać na decyzję urzędu skarbowego dotyczącego wysokości podatku.

Termin płatności podatku od spadków i darowizn wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość podatku.

Jeżeli nabycie w drodze darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych nie zostanie zgłoszone w ciągu 6 miesięcy lub obdarowany nie udokumentuje otrzymania środków pieniężnych w powyższy sposób, wówczas nabycie darowizny podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Pomocne wskazówki: jak udokumentować pieniądze z wesela i uniknąć podatku od wesela

Aby uniknąć niepotrzebnych problemów związanych z podatkiem od prezentów ślubnych, ważne jest przestrzeganie zasad udokumentowania darowizny. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc:

  1. Prośba o przekazanie darowizny na konto bankowe – takie rozwiązanie ułatwi udokumentowanie otrzymania pieniędzy.
  2. Ustalenie limitu darowizn zwolnionych od podatku w zależności od stopnia pokrewieństwa z darczyńcą.
  3. Zgłoszenie darowizny w Urzędzie Skarbowym w odpowiednim terminie – uniknięcie konieczności płacenia podatku w przypadku przekroczenia limitu.
  4. Zachowanie wszelkich dowodów wpłat oraz umów związanych z organizacją wesela – w razie kontroli będzie można udowodnić źródło finansowania imprezy.

Opodatkowanie prezentów ślubnych – FAQ

Czy istnieje podatek od prezentów ślubnych?

Tak, podatek od prezentów ślubnych istnieje i nazywany jest podatkiem od darowizn.

Jakie są limity zwolnień od podatku od prezentów ślubnych?

Limity zwolnień zależą od stopnia pokrewieństwa z darczyńcą i wynoszą: 9637 zł dla grupy I, 7276 zł dla grupy II, 4902 zł dla grupy III.

Kiedy należy zgłosić darowiznę w Urzędzie Skarbowym?

W przypadku otrzymania darowizny powyżej limitu należy zgłosić ją w Urzędzie Skarbowym w ciągu 6 miesięcy.

Czy koperty z wesela podlegają opodatkowaniu?

Tak, koperty z wesela mogą podlegać opodatkowaniu, jeśli przekroczą ustalony limit zwolnienia od podatku.

Jak uniknąć podatku od prezentów ślubnych?

Zgłaszając darowiznę w Urzędzie Skarbowym oraz przestrzegając limitów zwolnienia od podatku w zależności od stopnia pokrewieństwa z darczyńcą.

Jak udokumentować pieniądze z wesela?

Pieniądze z wesela można udokumentować poprzez wpłacenie ich na konto bankowe lub otrzymanie przekazu pocztowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *