słownik przedsiębiorcy
Baza wiedzy,  Strefa przedsiębiorcy

Słowniczek początkującego przedsiębiorcy

Czasem nawet starzy wyjadacze nie potrafią się połapać we wszystkich skomplikowanych biznesowych terminach. A co dopiero mają powiedzieć młode wilczki na starcie kariery? Z lekkim przymrużeniem oka przedstawiamy więc najważniejsze terminy, które każdy przedsiębiorca powinien znać! 

Aktywa – ogólnie rzecz biorąc aktywa to majątek firmy. Aktywa mogą być trwałe (maszyny, inwestycje długoterminowe, wartości niematerialne i prawne) i obrotowe (materiały, towary, pieniądze, należności krótkoterminowe). Co ciekawe, aktywa zawsze mają taką samą wartość co pasywa!

Amortyzacja – kupiłeś samochód za 200 000 zł, a księgowy nie ujął tej kwoty w miesięcznym rozliczeniu? Na pewno ma to związek z amortyzacją. Ustawy podatkowe nie pozwalają na wrzucenie w koszty całej wartości zakupów związanych ze środkami trwałymi w jednym okresie rozliczeniowym. Co więcej, określają roczną procentową wartość środków trwałych, którą można ująć w kosztach. Takie planowe rozłożenie wartości środków trwałych w czasie, w wielu okresach rozliczeniowych, to właśnie amortyzacja. 

Bilans – jeśli twoja firma musi prowadzić pełną księgowość, to bilans jest podstawowym dokumentem sporządzanych na koniec roku obrachunkowego. Zawiera informacje o majątku firmy, jej należnościach i zobowiązaniach na dany dzień. To tak, jakbyś zrobił firmie zdjęcie, na którym będą wszystkie aktywa i pasywa na dany dzień.

Dochód – nadwyżka przychodów nad kosztami. Przeciwieństwem dochodu jest strata. Dochód powstaje po odjęciu od przychodu wszystkich kosztów prowadzenia działalności. Dochód po uwzględnieniu podatków jest określany jako dochód netto. Dochód pokazuje, ile zysku generuje Twoja firma, więc powinien być jak najwyższy 🙂

Faktura – podstawowy dokument, świadczący o Twoim transakcjach z innymi przedsiębiorcami. Dokumentuje Twoje przychody – jeśli ją wystawisz,  i Twoje koszty – jeśli otrzymasz ją od innego przedsiębiorcy.
Fakturę należy: przechowywać, szanować, przesyłać księgowemu.
Faktury nie należy: zalewać kawą, zmiętej wkładać do tylnej kieszeni spodni, niszczyć w przypływie emocji.

Księgowy – posłaniec złych wiadomości: co miesiąc będzie Cię informował, ile ciężko wypracowanych pieniędzy należy oddać do ZUS/US. Dodatkowo będzie Cię męczył, aby w terminie przesyłać mu dokumenty, uzupełniać braki, przybijać pieczątki, kompletować podpisy… Pamiętaj, księgowego należy szanować, bo robi za Ciebie dużo więcej niż myślisz! 

Należność – kwota, która należy Ci się od Twojego kontrahenta w zamian za wykonane usługi czy sprzedane towary. Kontrahentom zdarza się zapomnieć, że są Ci coś winni, a wtedy trzeba im o tym (nie)delikanie przypominać…

Netto a brutto – netto oznacza co do zasady kwotę na rękę, po odjęciu składek – w przypadku wynagrodzeń. W przypadku cen i przychodu netto oznacza kwoty bez podatku VAT. Brutto – kwoty z uwzględnieniem VAT czy składek – to przeciwieństwo kwot netto. 

Pasywa – pasywa można określić jako źródła finansowania majątku firmy, czyli aktywów. Pasywa mogą mieć charakter aktywów własnych (na przykład kapitał zakładowy) i obcych (zobowiązania, kredyty). Z aktywów i pasywów tworzy się bilans. Nie pytaj lepiej księgowego, czy w Twoim bilansie aktywa są większe niż pasywa 🙂

Podatek – danina, którą jako przedsiębiorca będziesz zmuszony odprowadzać do Urzędu Skarbowego. Podatki płaci się z różnych tytułów. W zamian za podatki nie otrzymujesz nic. No może oprócz szybkich pociągów, ekspresowych dróg, solidnej służby zdrowia i rzetelnej edukacji. Jak wiadomo, tylko jedna rzecz na tym świecie jest tak samo pewna, jak podatki…

Przychód – kwota, którą powinieneś otrzymać od swojego kontrahenta za wykonane usługi lub sprzedane towary. Przychód obrazuje skalę Twojej działalności, ale nie świadczy jeszcze o kondycji firmy. Przychód, w przeciwieństwie do dochodu, nie uwzględnia kosztów, które ponosisz przy prowadzeniu działalności. 

Rachunek zysków i strat – drugi po bilansie dokument do sporządzenia w przypadku prowadzenia pełnych ksiąg, nie rachunkowości uproszczonej. Podsumowuje przychody i koszty Twojej firmy za dany okres, na przykład rok. To pierwszy dokument, po który wyciągnie rękę bank, jeśli będziesz wnioskował o kredyt lub leasing.

US – Urząd Skarbowy – instytucja zajmująca się poborem podatków. Jak wiadomo, w urzędach skarbowych panuje wszechobecny chaos, a średnia wieku urzędników jest zacna. Kontakt z urzędem lepiej więc zostawić księgowemu, a to, co się da – załatwiać elektronicznie. 

Zobowiązanie – kwota, którą powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi w zamian za usługi, które wykonał na Twoją rzecz lub towary, które Ci sprzedał. Zobowiązania łatwiej się zaciąga niż spłaca, warto więc być na bieżąco z płatnościami.

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – instytucja, która w zamian za lwią część Twojego obecnego zysku zagwarantuje Ci głodową emeryturę na jesień życia. Do ZUS trafiają składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. ZUS zajmuje się także wypłatą emerytur, zasiłków chorobowych, macierzyńskich itd. Coś za coś 🙂 

Jak widzisz, jako przedsiębiorca będziesz obcował z wieloma nowymi urzędowymi zwrotami. Na szczęście większość terminów tylko z pozoru wydaje się trudna. Przy odrobinie dobrej woli bardzo szybko nauczysz się nimi operować i żadna dyskusja nie będzie Ci straszna 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *